Aezel

Het Aezel Projek, ofwel Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”, heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet. Dit ambitieuze project werd in 1989 gestart en wordt door een 100-tal vrijwilligers in heel Limburg uitgevoerd, samen met een aantal archiefinstellingen in de provincie. In binnen- en buitenland zijn bij symposia veel lovende woorden gesproken over het project en de wijze van samenwerking. Ook in aanpalende provincies in Nederland, Belgie en Duitsland heeft het project interesse gewekt.

Er zijn heel veel mensen in Limburg die zich bezig houden met cultureel erfgoed waarbij informatie over de Limburgers en hun omgeving door de eeuwen heen vastgelegd wordt; vaak in verenigingsverband, soms zijn het individuele levenswerken. Daar zit een schat aan informatie. Dit zijn zaken zoals: Genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notarisaktes, kastelen, bevolkingsregisters, kerkhoven, kerken en kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, taal, geschiedenis enz.. Zo zijn er tal van heemkundeverenigingen en in menig dorp is er een (oorlogs)museum, vaak privé.

Helaas is er is nog geen digitaal platform waar deze gegevens met het publiek gedeeld kunnen worden, met als gevolg een veelheid aan kleine websites met versplinterde kennis. Nog meer informatie wordt nooit gedeeld maar gaat verloren of wordt door nabestaanden zelfs weggegooid. Dit geldt zeker voor de kleinere dorpen waar weinig geld beschikbaar is voor erfgoed. Als al deze informatie aan elkaar gekoppeld zou kunnen worden in één platform dan zou een geweldig beeld ontstaan van de Limburgse samenleving over de tijd.

In Sittard is 6 jaar geleden een initiatief gestart om een oplossing voor dit dilemma te bieden: het zgn. “AEZEL Projek”. Dit initiatief heeft in Limburg veel  enthousiasme teweeg gebracht en er zijn nu AEZEL projecten met meer dan 100 vrijwilligers in 60 dorpen en  steden van Vaals tot Venlo; steeds in samenwerking met archieven in o.a. Sittard-Geleen, Weert, Roermond en Venlo. Het project gaat uit van een platform waar personen en verenigingen zelf gegevens in kunnen plaatsen en beheren, maar waarin deze gegevens wel door het brede publiek in één omgeving te zien zijn.